ALBISTEAK

EZ-OHIKO BATZAR OROKORRA 2022 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2022

1ra convocatoria: 28 Febrero 2022 – 19,00
2da convocatoria: 28 Febrero 2022 – 19,30
Estimado Socio:
Por la presente quedas convocado a la
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
que se celebrará el día y hora arriba indicado
en nuestro local San Pedro 10 (el aforo será
de 25 personas), con el siguiente Orden del
día:
1. Renovación de la Junta Directiva.
Sin más, recibe un cordial saludo.
Aitor Eraña
(Lehendakaria
1go Deialdia: 2022 Otsailak 28 – 19:00
2go Deialdia: 2022 Otsailak 28 – 19:30
Bazkide estimatua,
Eskutitz honen bitartez, gure elkarteko
lokalean Pedro Deunaren 10 (edukiera 25
pertsonandako izango da), egingo den EZOHIKO BATZAR OROKORRERA dei egiten
dizugu, goian azaltzen diren egun eta orduan.
Bertan jorratuko diren gaiak honako hauek
dira:Kontuan
1. Zuzendaritza Batzordea berritzea.

Besterik gabe jaso ezazu agur bero bat.
Bergara, 2022/02/07

read more

OHIKO BATZAR OROKORRA 2022 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022

1ra convocatoria: 28 Febrero 2022 – 18,00
2da convocatoria: 28 Febrero 2022 – 18,30
Estimado Socio:
Por la presente quedas convocado a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
celebrará el día y hora arriba indicado en
nuestro local San Pedro 10 (el aforo será de
25 personas), con el siguiente Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Balance económico del año 2021.
3. Previsión económica año 2022.
4. Actividades realizadas en el año 2021.
5. Socios y Licencias.
6. Ruegos y preguntas.
Sin más, recibe un cordial saludo.
Aitor Eraña
(Lehendakaria
1go Deialdia: 2022 Otsailak 28 – 18:00
2go Deialdia: 2022 Otsailak 28 – 18:30
Bazkide estimatua,
Eskutitz honen bitartez, gure elkarteko
lokalean Pedro Deunaren 10 (edukiera 25
pertsonandako izango da), egingo den OHIKO
BATZAR OROKORRERA dei egiten dizugu,
goian azaltzen diren egun eta orduan. Bertan
jorratuko diren gaiak honako hauek
dira:Kontuan
1. Aurreko Batzar Nagusiko akta irakurri
eta onartzea.
2. 2021 urteko balantze ekonomikoa.
3. 2022urteko aurre-ikuspen ekonomikoa.
4. 2021ko aktibitateak.
5. Bazkideak eta Federatuak.
6. Galderak eta eskaerak.
Besterik gabe jaso ezazu agur bero bat.

read more

POL-POL MENDIZALE TALDEA

Pedro Deunaren 10 · 20570 Bergara [Gipuzkoa]
943 764 851
747 405 876
polpol.menditaldea@gmail.com